Często zadawane pytania
ZAPA

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z działalnością SFP–ZAPA.

Zobacz również

1. Czym zajmuje się SFP–ZAPA?

ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych jest odrębną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Poprzez tę jednostkę Stowarzyszenie Filmowców Polskich sprawuje funkcje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Działalność SFP–ZAPA, jako właściwej organizacji zbiorowego zarządzania, jest wykonywana na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 maja 1995 r.


2. Jak mogę zgłosić swoje utwory pod ochronę SFP–ZAPA?

Aby zgłosić swoje utwory pod ochronę SFP–ZAPA należy wypełnić komplet formularzy, które są przygotowane do wydrukowania w zakładce do pobrania. Prawidłowo wypełnione dokumenty należy odesłać na nasz adres, bądź dostarczyć osobiście do biura SFP–ZAPA (kontakt).


3. Za jakie rodzaje twórczości i użycia jakich utworów SFP–ZAPA wypłaca należne tantiemy?
Uprawnionymi do wypłaty są:

a) reżyserzy filmów oraz seriali fabularnych, filmów oraz seriali dokumentalnych, filmów oraz seriali animowanych i lalkowych, telenowel, sitcomów, fabularyzowanych rekonstrukcji sądowych, teatrów telewizji oraz animacji 3D,
b) autorzy scenariusza filmów oraz seriali fabularnych, filmów oraz seriali dokumentalnych, filmów oraz seriali animowanych i lalkowych, telenowel, sitcomów, fabularyzowanych rekonstrukcji sądowych oraz animacji 3D,
c) operatorzy obrazu - w odniesieniu do utworów wymienionych w podpunkcie a); w odniesieniu zaś do filmów animowanych tylko operatorzy obrazu filmów i seriali lalkowych,

d) scenografowie - w odniesieniu do utworów wymienionych w podpunkcie a), z wyjątkiem filmów i seriali dokumentalnych niefabularyzowanych,
e) montażyści - w odniesieniu do filmów oraz seriali fabularnych, filmów oraz seriali dokumentalnych, telenowel, sitcomów, fabularyzowanych rekonstrukcji sądowych oraz teatrów telewizji,
f) operatorzy dźwięku - w odniesieniu do filmów oraz seriali fabularnych, filmów oraz seriali dokumentalnych, filmów oraz seriali animowanych, telenowel, sitcomów, fabularyzowanych rekonstrukcji sądowych oraz teatrów telewizji,
g) kostiumografowie - w odniesieniu do filmów i seriali fabularnych, telenowel, sitcomów oraz fabularyzowanych rekonstrukcji sądowych,
h) dekoratorzy wnętrz - w odniesieniu do filmów i seriali fabularnych, filmów dokumentalnych fabularyzowanych oraz telenowel i sitcomów,


4. Czy muszę zgłaszać na bieżąco aktualizacje swojego repertuaru i danych osobowych?

Bardzo ważne jest, aby swój aktualny repertuar, czy też dane osobowe zgłaszać na bieżąco. Pozwala to nam, jako organizacji zbiorowego zarządzania, dokonywać szybkich i sprawnych naliczeń kwot wypłacanych tantiem.


5. Co to jest system ZAPA Online i jak działa?

System ZAPA Online to internetowy system dostępu do danych. Daje on możliwość przeglądania i aktualizowania danych osobowych oraz repertuaru powierzonego SFP–ZAPA. Dodatkowo umożliwia przeglądanie raportów dotychczasowych wypłat oraz emisji utworów. Każda osoba powierzająca w zarząd SFP–ZAPA autorskie prawa majątkowe otrzymuje możliwość korzystania z systemu ZAPA Online.

Po złożeniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych, uprawniony otrzymuje listem poleconym login do systemu oraz jednorazowe hasło dostępu. Przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę hasła.

W przypadku utracenia hasła, system umożliwia wygenerowanie nowego hasła jednorazowego. W takim wypadku należy skorzystać z opcji 'Przypomnienie hasła'. Aby otrzymać zastępcze hasło należy wprowadzić swój login oraz adres e-mail, który został zgłoszony na formularzu danych osobowych.

 

Aby zalogować się do ZAPA Online kliknij tutaj

 

Scroll