Terminarz repartycji
ZAPA

Terminarz głównych repartycji dokonywanych w SFP-ZAPA

Zobacz również

Repartycje z tytułu nadań telewizyjnych (w programach Telewizji Polskiej, TVN, Polsat, NC PLUS, TV Puls):


Repartycja oraz wypłaty za I półrocze danego roku rozliczane są pomiędzy 15 listopada a 10 grudnia tego samego roku, natomiast tantiemy za nadania utworów w II połowie roku wypłacane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.

 

Repartycje z tytułu nadań telewizyjnych pozostałych nadawców.


Repartycja oraz wypłaty za dany rok rozliczane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.


Repartycje z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej:


Repartycja oraz wypłaty za I półrocze danego roku rozliczane są pomiędzy 15 listopada a 10 grudnia tego samego roku, natomiast repartycje i wypłaty dotyczące II połowy roku rozliczane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.
 

Repartycje z tytułu wyświetlania w kinach:

 

Repartycja oraz wypłaty dotyczące kwot zainkasowanych w danym roku rozliczane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.

 

Repartycje z tytułu czystych nośników autorskich:


Repartycja oraz wypłaty za dany rok rozliczane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.
(Na wypłaty z tytułu czystych nośników składają się kwoty pobierane są od producentów lub importerów urządzeń i nośników, za pomocą których lub na które można kopiować utwory audiowizualne (np. płyty DVD lub nagrywarki płyt DVD)).

 

Repartycje z tytułu publicznego odtwarzania (hotele oraz telewizje szpitalne):

 

Repartycja oraz wypłaty dotyczące kwot zainkasowanych w danym roku rozliczane są pomiędzy 20 czerwca a 15 lipca następnego roku.

 

Repartycje z tytułu publicznego odtwarzania (pozostałe):

 

Termin wypłaty jest uzależniony od daty uiszczenia należności przez użytkowników (muzea, organizatorzy wystaw itp.). Po zainkasowaniu należności ZAPA realizuje wypłaty uprawnionym na bieżąco.

 

Repartycje z tytułu zwielokrotniania filmów na nośnikach (np. DVD) oraz z tytułu korzystania z filmów za granicą:


Termin wypłaty jest uzależniony od daty uiszczenia należności przez użytkowników (wydawcy prasowi dołączający nośniki z filmami do gazet, zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania). Po zainkasowaniu należności ZAPA realizuje wypłaty uprawnionym na bieżąco.

Scroll