Terminarz repartycji
ZAPA

Terminarz głównych repartycji dokonywanych w SFP-ZAPA

Zobacz również

Repartycje z tytułu nadań telewizyjnych:
Utwory wyemitowane w I połowie roku są rozliczane do 20 grudnia tego samego roku, natomiast utwory wyemitowane w II połowie roku są rozliczane do 30 czerwca przyszłego roku.

Repartycje z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej:
Repartycja za I półrocze jest przeprowadzana do 30 listopada, natomiast należności za II półrocze są rozliczane do 30 maja przyszłego roku.
(Na tantiemy z tytułu reemisji składają się należności uiszczane przez operatorów reemitujących sygnał telewizyjny za pośrednictwem technologii kablowej, jak i satelitarnej.

Repartycje z tytułu czystych nośników:

Repartycja za dany rok jest przeprowadzana do 30 czerwca przyszłego roku.
(Na tantiemy z tytułu czystych nośników składają się opłaty uiszczane przez producentów sprzętu, który może posłużyć do kopiowania i utrwalania utworów audiowizualnych (producenci odtwarzaczy DVD, czystych płyt, itp.)

Repartycje z tytułu wydania na DVD, publicznego odtwarzania, wykorzystania zagranicznego:

Termin wypłaty jest uzależniony od daty uiszczenia należności przez użytkowników (wydawców, muzea, organizatorów projekcji filmowych, itp.).  Po zainkasowaniu należności ZAPA niezwłocznie realizuje wypłaty uprawnionym.
 

Scroll