Terminarz repartycji i wypłat w SFP–ZAPA w 2020 roku
ZAPA

Terminarz głównych repartycji dokonywanych w SFP-ZAPA

Zobacz również

I.    Grupa pierwsza: repartycje główne

 Miesiąc

Planowana data wypłaty

Planowane repartycje i wypłaty

Kwiecień 15 kwietnia Wypłata dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej S.A. z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w latach 2010-2017 oraz 2018-2019.
Czerwiec 15 czerwca Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS, TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2019 roku.
Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach pozostałych nadawców za emisje w całym 2019 roku.
Wypłata dla autorów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za drugie półrocze 2019 roku.
Wypłata dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania (hotele oraz telewizje szpitalne) za 2019 rok.
Lipiec 31 lipca* Wypłata dla producentów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za 2019 rok. (* mimo iż repartycja w tym zakresie dokonywana jest przez międzynarodową organizację AGICOA, będziemy starali się przyśpieszyć termin wypłat dla producentów z tego tytułu)
Wrzesień 15 września Wypłata dla autorów z tytułu wpływów z wyświetlania w kinach zainkasowanych w 2019 roku.
Wypłata dla autorów z tytułu czystych nośników za 2018 rok.
Wypłata dla producentów z tytułu czystych nośników za 2019 rok.
Listopad 30 listopada Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS, TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2020 roku.
Wypłata dla autorów z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej za pierwsze półrocze 2020 roku.

II.    Grupa druga: repartycje bieżące

Do 15. dnia każdego miesiąca Wypłata z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól eksploatacji: zwielokrotnienia na nośnikach, udostępniania on-line archiwów TVP, publicznego odtwarzania (pokazy okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawania teatrów telewizji, wykorzystania zagranicznego.

Scroll