Terminarz repartycji i wypłat w SFP-ZAPA w 2023 roku
ZAPA

Rada Repartycyjna SFP-ZAPA zatwierdziła uchwałą z 8 marca 2023 roku przygotowany przez biuro SFP-ZAPA terminarz repartycji na rok bieżący. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan wypłat tegorocznych tantiem, nad którego realizacją niezmiennie będzie czuwał cały nasz zespół.

Zobacz również

Oto zaakceptowany przez Radę Repartycyjną SFP-ZAPA terminarz repartycji. Zaplanowane na 2023 rok wypłaty należności realizowane będą z najwyższą możliwą starannością w terminach, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela:Grupa pierwsza: repartycje główne


Miesiąc Planowany termin wypłat Planowane repartycje i wypłaty
Kwiecień 24-28 kwietnia
 • Wypłaty dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w 2022 roku.
Czerwiec 5-16 czerwca
 • Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, Canal + , TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2022 roku.
 • Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach pozostałych nadawców za emisje w całym 2022 roku.
 • Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za drugie półrocze 2022 roku.
Sierpień 21-31 sierpnia
 • Wypłaty dla producentów z tytułu reemisji za 2022 rok.
Wrzesień 4-8 września
 • Wypłaty dla autorów z tytułu wyświetlania w kinach w 2022 roku.
 • Wypłaty dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania (m.in. hotele, telewizje szpitalne) za 2022 rok.
Październik 2-6 października
 • Wypłaty dla autorów z tytułu czystych nośników za 2022 rok.
 • Wypłaty dla producentów z tytułu czystych nośników za lata 2021-2022.
Listopad 6-10 listopada
 • Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, Canal + , TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2023 roku.
 • Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za pierwsze półrocze 2023 roku.
Grudzień 11-22 grudnia
 • Wypłaty kwot niepodlegających podziałowi (bonifikaty)Grupa druga: repartycje bieżące


Miesiąc Planowane repartycje i wypłaty
Do 15. dnia każdego miesiąca Wypłaty z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól eksploatacji: VOD, zwielokrotnienia na nośnikach, publicznego odtwarzania (pokazy okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawania teatrów telewizji, wykorzystania zagranicznego.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego terminarza, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA pod adresem: sekretariat@zapa.org.pl. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie Państwa wątpliwości.

Scroll