Rada Administracyjna
ZAPA

Funkcje kontrolne i doradcze w ZAPA sprawuje Rada Administracyjna. W jej skład wchodzą: trzej członkowie wyłonieni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z jego grona, trzej przedstawiciele Zespołu Producentów oraz trzej przedstawiciele Zespołu Autorów. Członkowie Rady Administracyjnej powoływani są na trzyletnią kadencję.

Zobacz również

Zespół autorów:

 

  • Janusz Gauer
  • Jacek Hamela
  • Juliusz Machulski


Zespół producentów:

 

  • Mirosław Bork
  • Jacek Bromski
  • Wojciech Leszczyński

 


 

Zarząd Główny SFP:

 

  • Karolina Bielawska
  • Janusz Kijowski
  • Michał Kwieciński

Scroll