Chińska delegacja w SFP-ZAPA
ZAPA   29.07.2013

24 lipca br. ZAPA gościła delegację chińskiego urzędu ds. Prasy, Wydawnictw, Radia, Filmu i Telewizji (GSAPPRFT).

Zobacz również

 

Obszarem zainteresowania Chińskiej delegacji były kwestie związane z  funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania. Podczas spotkania dyskusja toczyła się wokół obowiązującego w Polsce systemu zarządzania prawami autorskimi. Dyskutowano także o współpracy polskiej i chińskiej kinematografii. "Spotkanie z pewnością przyczyni się do bliższej współpracy z administracją R.L. Chin w zakresie problematyki prawno-autorskiej, jak i do usprawnienia bieżących kontaktów z chińską organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych" - mówi Anna Karolicka - Kierownik Działu Zagranicznego ZAPA.

 

 

Na spotkanie do siedziby ZAPA przybyli Dyrektor GSAPPRFT Pan Yu Cike oraz jego zastępcy.  Poza przedstawicielami GSAPPRFT w spotkaniu wzięli udział goście z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, w tym Radczyni Kulturalna Ambasady ChRL Pani Wu Guang. Delegację GSAPPRFT przyjęło MKiDN. Wizyta GSAPPRFT w Polsce stanowiła jeden z etapów dłuższych roboczych konsultacji w kilku państwach UE.

 

 

GSAPPRFT powstał z połączenia Głównego Urzędu do spraw Prasy i Wydawnictw (GAPP) i Państwowego Urzędu ds. Radia Filmu i Telewizji (SARFT). Swoją działalność rozpoczął 22 marca 2013 r. Nowy urząd ma status instytucji centralnej, równej rangą ministerstwu. Zajmuje się m. in. regulowaniem rynku w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Scroll