Komisja Prawa Autorskiego zatwierdziła tabele wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych
ZAPA   13.07.2013

10 lipca 2013 r. Komisja Prawa Autorskiego zatwierdziła tabele wynagrodzeń za odtwarzanie filmów i muzyki ze wspólnego wniosku ośmiu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi: SFP, ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP, ZASP, SAFT i STL.

Zobacz również

Przewodniczący składu orzekającego Komisji, mec. Rafał Sarbiński, ocenił wspólne tabele ozz jako wartość samą w sobie, zmierzającą do uporządkowania rynku. Jego zdaniem tabele były bardzo dobrze skonstruowane. Wnioskodawcy przeprowadzili badania rynkowe na uzasadnienie swojego wniosku, co ma znaczenie dla oceny dokonywanej przez Komisję. Uzasadniając rozstrzygnięcie mec. Sarbiński stwierdził także, że organizacje reprezentujące użytkowników nie podały argumentacji, która uzasadniałaby zaproponowanie przez Komisję innych stawek. Zdaniem Komisji akceptacja stawek przez użytkowników pozostaje w interesie społecznym i jest szczególnie istotna dla nich samych.

 

W zakresie praw reprezentowanych przez SFP znaczenie ma przede wszystkim część tabel dotycząca odtworzeń w hotelach i innych podobnych obiektach oraz w środkach transportu osobowego. Tabele nie są jeszcze prawomocne i mogą być zaskarżone przez uczestników postępowania do Sądu w Poznaniu.

 

„Porozumienie organizacji, co do wysokości i sposobu wyliczania należności za odtwarzanie filmów i muzyki z pewnością ułatwiło zatwierdzenie tabel. Przedstawiona w tabelach łączna stawka daje firmom pewność ile powinny płacić za korzystanie z praw autorskich i z praw pokrewnych. Przedsiębiorcy nie będą mieli wątpliwości, że wynagrodzenie jest wyliczane w sposób prawidłowy. Warte podkreślenia jest to, że także na innych polach np. reemisji ozz proponują użytkownikom łączny pułap opłat. Obecnie trwają rozmowy z operatorami kablowymi nad kontraktem generalnym” – mówi Sylwia Biaduń, zastępca dyrektora SFP-ZAPA.

 

 

Scroll