ZAPA nieustająco z certyfikatem ISO 9001:2008
ZAPA   7.10.2013

W dniach, 5-6 września 2013 odbył się w SFP-ZAPA Audit recertyfikujący, który potwierdził, że organizacja funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Zobacz również

Celem auditu było zbadanie efektywności, adekwatności i skuteczności zadań realizowanych w oparciu o udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 

 

Certyfikat ISO 9001:2008 został przyznany SFP-ZAPA do września 2016 roku.

Jako mocne strony SFP-ZAPA licencjonowana jednostka certyfikująca DQS Polska sp. z o.o. wskazała między innymi: silne ukierunkowanie dyrektora i pracowników na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, wysoki poziom przygotowania merytorycznego zespołu, rozwinięty i skuteczny system pozyskiwania informacji od uprawnionych, skuteczny i efektywny rozwój procesów inkasa.

Scroll