SFP v. Chomikuj.pl
ZAPA   7.10.2013

Stowarzyszenie Filmowców Polskich wraz z trzema producentami filmowymi wniosło do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko administratorowi portalu Chomikuj.pl – spółce FS File Solutions Limited z siedzibą na Cyprze.

Zobacz również

 Z przeprowadzonej przez SFP analizy wynika bowiem, że zarówno liczba pirackich plików z utworami audiowizualnymi udostępnianych za pośrednictwem portalu Chomikuj.pl, jak i udział pirackich plików z utworami audiowizualnymi w ogóle plików wideo udostępnianych za pośrednictwem portalu jest ogromny. A zatem sposób działania portalu nie zapewnia należytej równowagi pomiędzy interesami twórców i producentów a interesami administratora portalu i jego użytkowników.

Ponadto administrator portalu nieprawidłowo reaguje na zawiadomienia o bezprawności udostępnianych za pośrednictwem portalu danych.  Chomikuj.pl  przechowując  pliki powinien niezwłocznie zablokować dostęp do danych jeśli posiada wiarygodną informację, że dane są bezprawne.  SFP przesyłało do Chomikuj.pl zawiadomienia o bezprawności konkretnych danych dotyczących udostępnianych na portalu utworów audiowizualnych. Jedno z tych zawiadomień zostało całkowicie zignorowane; na drugie portal zareagował z kilkutygodniowym opóźnieniem.

 

Powodowie domagają się nakazania pozwanej spółce wprowadzenia systemu filtrowania, który pozwoli zmniejszyć skalę dokonywanych za pośrednictwem portalu naruszeń praw autorskich do utworów audiowizualnych. Trzeba przyznać, że wygląda na to, iż to właśnie efektem tych żądań jest  wprowadzenie już przez portal systemu filtrowania.

 

Producenci filmowi domagają się ponadto naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego udostępniania za pośrednictwem portalu trzech filmów i nieprawidłowego reagowania na zawiadomienia o bezprawności danych.  

 

W dniu 22 maja 2013 r. odbyła się w SO w Krakowie pierwsza rozprawa w tej sprawie. Kolejna wyznaczona została na 9 października 2013 r.  Odbywa się w sali E-534 od godz. 11:00. Rozprawa jest jawna.  

Scroll