Stowarzyszenie Filmowców Polskich wygrywa z UPC
ZAPA   16.10.2013

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 października 2013 r. w sprawie Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko UPC Polska sp. z o.o. (sygn. akt VI ACa 208/13) orzekł, że największy operator telewizji kablowej w Polsce - UPC Polska sp. z o.o. ma zapłacić Stowarzyszeniu Filmowców Polskich wielomilionowe odszkodowanie za bezumowne reemitowanie utworów audiowizualnych. Zasądzona kwota stanowi trzykrotność należnego SFP wynagrodzenia, tj. stawki 2,2 % wpływów operatora z tytułu reemisji kanałów telewizyjnych.

Zobacz również

Wyrok w sprawie UPC stanowi znaczący krok w kierunku uporządkowania rynku reemisji kablowej w Polsce. Jest także ostatecznym potwierdzeniem, iż z uwagi na istniejącą praktykę rynkową stawka 2,2% jest stosownym wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich chronionych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.


Kilka miesięcy wcześniej umowę ze stawką 2,2% zawarł z SFP trzeci co do wielkości operator telewizji kablowej Multimedia Polska SA.

Scroll