Operator kablowy zapłaci odszkodowanie SFP-ZAPA za bezumowną reemisję
ZAPA   23.12.2013

17 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ostatecznie już uznał roszczenie SFP-ZAPA i zasądził od operatora - ZABOBRZE III Telewizja Kablowa Andrzej Janulewicz odszkodowanie za bezumowne reemitowanie utworów audiowizualnych.

Zobacz również

Sprawa była już w Sądzie Najwyższym. Ten skierował ją do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny, który z kolei  oddalił apelację operatora. Tym samym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2010 r.

 

Zasądzona kwota stanowi trzykrotność stawki dochodzonej w przeszłości przez SFP, obowiązującej w okresie pozwu,  tj. 2,8 % wpływów operatora z tytułu reemisji programów telewizyjnych.

 

Po raz kolejny sąd przyznał w tej kwestii rację SFP-ZAPA, co cieszy tym bardziej, że operatorzy zaczynają dostrzegać, iż niepłacenie tantiem lub upieranie się przy płaceniu po zaniżonej stawce przynosi im jedynie straty. Coraz więcej operatorów przystępuje też do zawarcia umowy z SFP i ugodowego rozliczenia zaległych wynagrodzeń.

Scroll