SFP-ZAPA wygrywa z G+J Gruner+Jahr Polska
ZAPA   23.12.2013

18 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny dla nas wyrok w sprawie przeciwko G+J Gruner+Jahr Polska - o zapłatę z tytułu zwielokrotniania utworów audiowizualnych.

Zobacz również

Sąd uznał wszystkie roszczenia SFP-ZAPA. Pozew, złożony w lutym 2012 r., dotyczył rozliczenia wykorzystania filmów polskich i zagranicznych wydanych w formie tzw. insertów, czyli płyt dodawanych do gazet.

 

Wyrok z G+ J oraz niedawna wygrana w sporze z Solopanem potwierdzają, że liczne procesy z dystrybutorami i wydawcami prowadzone przez SFP-ZAPA przynoszą wymierne efekty, przyczyniając się do wzrostu inkasa na tym polu.

Scroll