Wygrana SFP-ZAPA w sporze z Solopanem
ZAPA   23.12.2013

To kolejny wygrany proces z dystrybutorem płyt DVD. 18 listopada 2013 uprawomocnił się wyrok w toczącej się od wielu lat sprawie o zapłatę z tytułu zwielokrotniania utworów przez Solopan Sp. z o.o.

Zobacz również

Spór toczył się od 2005 r. Zanim znalazł swój finał w sądzie prowadziliśmy z Solopanem rozmowy i  wielokrotnie bezskuteczne wzywaliśmy dystrybutora do rozliczenia należności.

 

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał SFP-ZAPA za właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na polu zwielokrotniania i potwierdził, że SOLOPAN reprodukuje i wprowadza do sprzedaży nośniki DVD z filmem. Sąd uznał także stosowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich stawki ryczałtowe z tytułu zwielokrotniania utworów audiowizualnych.

 

Warto wspomnieć, iż Sąd w przedmiotowej sprawie potwierdził obowiązujący 10-letni okres przedawnienia, powołując się na to, że „roszczenia o zapłatę wynagrodzenia na rzecz współtwórców nie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej (...). Roszczenia te wynikają z praw do utworu należnych jego twórcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie autorskim. (…) Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  ma charakter non profit”.

Scroll