Umowa z UPC podpisana
ZAPA   21.02.2014

W połowie lutego br. SFP-ZAPA podpisał umowę licencyjną na reemisję utworów audiowizualnych z największym operatorem kablowym w Polsce – UPC. Strony doszły także do porozumienia w sprawie wyrównania przez operatora zaległości za okres sprzed zawarcia umowy.

Zobacz również

Obecnie Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma podpisane blisko 260 umów licencyjnych z operatorami kablowymi. Przewidziana w nich stawka 2,2%,  będąca podstawą rozliczeń, obejmuje 84% rynku użytkowników świadczących usługi dla ponad 3,8 mln abonentów.

Scroll