Rozszerzone zbiorowe licencjonowanie – konferencja MKiDN i WIPO
ZAPA   24.03.2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) 16 i 17 marca br. zorganizowało w Warszawie konferencję, której tematem było rozszerzone zbiorowe licencjonowanie. Przedstawiciele SFP-ZAPA byli na niej obecni.

Zobacz również

Głównym celem konferencji było dokonanie analizy szczególnego modelu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – rozszerzonego zbiorowego licencjonowania. Według zapowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozważane jest wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce przy okazji implementacji dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


Foto: Danuta Matloch


Rozszerzona zbiorowa licencja to umowa licencyjna negocjowana z zachowaniem zasady swobody umów pomiędzy organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ) a użytkownikiem praw autorskich lub pokrewnych. Skuteczność takiej umowy jest dzięki przepisom prawa rozciągnięta na tych uprawnionych, którzy ani nie są członkami OZZ, ani nie powierzyli OZZ swoich praw w zarząd. Twórcy zachowują przy tym prawo do tzw. opt-out, czyli mogą zdecydować, że o wykonywaniu swoich praw będą decydować samodzielnie, co w praktyce zdarza się jednak bardzo rzadko. Uważa się, że ECL jest jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów nabywania praw autorskich, co ma ogromne znaczenie dla przemysłów kreatywnych. Odpowiada na wyzwania związane z masową eksploatacją praw, w tym w środowisku cyfrowym, gdzie liczba uprawnionych jest duża, a niektórzy z nich nie są reprezentowani przez organizacje zbiorowego zarządzania lub istnieją obiektywne przeszkody w ich łatwej identyfikacji lub ustaleniu miejsca ich przebywania.


Rozszerzone licencje zbiorowe (ECL) mogłyby stać się uzupełnieniem istniejącego obecnie w Polsce systemu obligatoryjnego zbiorowego zarządzania prawami. Rozważane jest objęcie tymi licencjami utworów osieroconych, zbiorów archiwalnych mediów publicznych oraz niektórych form eksploatacji utworów przy użyciu nowych technologii.


Foto: Danuta Matloch

Konferencję otworzył I Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński. Prelekcje rozpoczęły się wystąpieniami prof. Elżbiety Traple (reprezentującej na co dzień Stowarzyszenie Filmowców Polskich) oraz dr Krzysztofa Wojciechowskiego (wieloletniego doradcy zarządu Telewizji Polskiej S.A.) Tematem ich referatów było rozszerzone zbiorowe licencjonowanie w kontekście konwencji międzynarodowych oraz innych modeli masowego licencjonowania. Specjaliści ze Szwecji, Finlandii oraz Danii zaprezentowali zagadnienia prawne i praktykę stosowania ECL w krajach skandynawskich, które są uważane za „ojczyznę” rozszerzonego zbiorowego licencjonowania i w których stanowią one ugruntowaną instytucję. Z kolei przedstawiciele administracji rządowej z Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji oraz Węgier dzielili się doświadczeniami z wprowadzania tego modelu jako nowego rozwiązania do ustawodawstw w swoich krajach. Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem przeglądu zastosowania ECL w poszczególnych sektorach oraz dyskusji o wyzwaniach przyszłości. Szczegółowy program konferencji jest dostępny pod adresem:

www.baltyk.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wydarzenia/extended-collective-licensing/information-about-the-conference.php

Scroll