ZAPA ponownie w zarządzie SAA
ZAPA   18.04.2016

13 kwietnia br. w Brukseli na Walnym Zgromadzeniu Society of Audiovisual Authors (SAA) SFP-ZAPA zostało powtórnie wybrane do Zarządu (Board of Directors) tej organizacji, otrzymując największą liczbę głosów.

Zobacz również

Ponownie zostaliśmy wyróżnieni przez organizacje członkowskie, w uznaniu dla podejmowanych przez nas działań w strukturach SAA. Doceniono również nasz wkład w ochronę praw twórców na rynku krajowym oraz starania o kształt jak najlepszych regulacji prawnych w Europie.


Oprócz SFP-ZAPA członkami obecnego Zarządu SAA są następujące europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: SACD (Francja), La Scam (Francja), SGAE (Hiszpania), VG WORT (Niemcy), ALCS (Wielka Brytania), AIPA (Słowenia), VdFS (Austria).

Kadencja Zarządu jest trzyletnia.

 

Society of Audiovisual Authors (www.saa-authors.eu) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 30 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z 22 krajów europejskich. Do głównych zadań SAA należy ochrona i wzmacnianie praw majątkowych i osobistych autorów audiowizualnych (reżyserów i scenarzystów); zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za każde korzystanie z ich utworów, przede wszystkim za eksploatację w Internecie; rozwijanie, promocja i ułatwianie członkom stowarzyszenia zarządzania prawami.

Scroll