Walny zjazd SFP
ZAPA   25.04.2016

Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który odbył się 23 kwietnia 2016 roku w Warszawie, wybrał nowe władze. Prezesem największej w Polsce organizacji zrzeszającej ludzi filmu, ogromną większością głosów, został ponownie wybrany Jacek Bromski.

Zobacz również


Jacek Bromski, fot. Borys Skrzyński/SFP

- Stowarzyszenie Filmowców Polskich powstało pół wieku temu żeby mieć wpływ na kształt polskiego kina oraz móc dbać o interesy jego twórców. Tej głównej idei jesteśmy wierni do dzisiaj. Reprezentujemy wiele środowisk i w wielu sprawach potrafimy się różnić, ale naszą wspólną partią jest kinematografia i jej jesteśmy wierni – powiedział Jacek Bromski.

Na Jacka Bromskiego, reżysera, scenarzystę, producenta, głosowało ponad 90 proc. obecnych. To wyraz ogromnego zaufania środowiska filmowego. Jacek Bromski zaczyna dziś szóstą, a piątą pełną kadencję na stanowisku Prezesa SFP. W 1996 roku zastąpił na stanowisku prezesa ówczesnego szefa Stowarzyszenia Jerzego Domaradzkiego, który wyjechał za granicę. Od tego czasu był pięciokrotnie wybierany przez Zjazd Walny na Prezesa Zarządu Głównego SFP. 

Do Zarządu Głównego zostali wybrani: 

Allan Starski 
Janusz Kijowski 
Karolina Bielawska 
Filip Bajon 
Juliusz Machulski 
Michał Żarnecki 
Michał Kwieciński 
Witold Giersz 
Dariusz Gajewski 

Na ich zastępców zostali wybrani: Ewa Borguńska, Andrzej Bukowiecki, Jerzy Kucia, Michał Bukojemski, Dorota Lamparska, Tadeusz Rusinek i Lidia Duda. 

Walny Zjazd zwoływany jest co 4 lata. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. W skład Zarządu wchodzą ponadto reprezentanci Sekcji i Kół – ich władze muszą zostać wybrane w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.


Źródło: sfp.pl

Scroll