Raport z ankiety satysfakcji z 2015 roku
ZAPA   13.09.2016

Co roku przeprowadzamy wśród naszych uprawnionych ankietę satysfakcji z działalności ZAPA. Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż wskazuje nam nasze mocne i słabe strony. Dzięki temu wiemy co robić, by zadowolenie po Państwa stronie było jak największe.

Zobacz również

W tym roku także przygotowaliśmy ankietę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i dzielenia się swoimi uwagami i oczekiwaniami. Jednocześnie chcemy przedstawić wyniki ubiegłorocznego badania satysfakcji.


Wzięło w nim udział ponad 600 naszych członków: autorów, spadkobierców i producentów. Wśród nich najliczniejsi byli reżyserzy i scenarzyści, stanowiący łącznie 86% naszych respondentów. Ankieta składała się z 13 pytań - otwartych i zamkniętych. W przypadku tych drugich, respondenci udzielali odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo złą, a 5 bardzo dobrą. Odpowiedzi udzielano  anonimowo przy użyciu elektronicznego formularza. Z metodologicznego punktu widzenia wszystko odbyło się więc zgodnie z regułami sztuki. Charakter pytań był typowy dla badań satysfakcji klientów, choć uwzględniał specyfikę naszej działalności.


Jednym z kluczowych zagadnień była ocena pracy działów obsługi autorów i producentów. Oceniano czas reakcji i rozwiązania problemu, wiedzę i kompetencje, jakość obsługi oraz bezpieczeństwo powierzonych informacji. Zdecydowana większość odpowiedzi to oceny bardzo dobre i dobre (od 79,7% do 82,4%). Oceny złe i bardzo złe (od 1,5% do 3,7%) stanowią zdecydowaną mniejszość.


Innym istotnym obszarem były opinie na temat działania systemu ZAPA online, tj. internetowej platformy pozwalającej uprawnionym aktualizować powierzony repertuar i sprawdzać jego wykorzystanie oraz wypłaty tantiem. Okazało się, że zadowolenie z systemu jest większe niż we wcześniejszym badanym okresie. Liczba odpowiedzi oceniających go „Bardzo wysoko” oraz „Wysoko” wzrosła do 81,9% ( z 73,2% w roku poprzednim).


Ankietowani wskazywali też mocne i słabe strony organizacji. Wśród mocnych najczęściej podnoszono skuteczność w pozyskiwaniu tantiem od użytkowników (54%). To nas cieszy, zwłaszcza, że zadowolenie w tym obszarze zdecydowanie wzrosło – 325 wskazań na ten obszar jako mocnej strony ZAPA, to o 80 więcej niż w roku 2014. Niecałe 15% uprawnionych uznało tę skuteczność jako słabą stronę. W dalszym ciągu doceniano terminowość wypłat tantiem (53,8% odpowiedzi) oraz jakość obsługi uprawnionych (43,5%). Zestawienie odpowiedzi dotyczących pytań o mocne i słabe strony organizacji pokazuje, że niemal każdy z analizowanych obszarów był zdecydowanie częściej wskazywany jako mocna strona (w zależności od obszaru od 77% do 90% wskazań). Wyjątkiem jest współpraca z organizacjami zagranicznymi, którą blisko 15% respondentów odebrało jako naszą słabą stronę. Przypuszczamy, że krytyczna ocena w tym miejscu wynikała przede wszystkim z niepełnej wiedzy na temat licznych uwarunkowań wypłaty tantiem za użycia za granicą.


Dlatego na łamach „Magazynu Filmowego” szczegółowo wyjaśnialiśmy czynniki, które wpływają na możliwość uzyskania tantiem z tego tytułu. Artykuł jest także dostępny na stronie: www.zapa.org.pl/aktualnosci,2,168,Tantiemy-z-zagranicy.html. Podobnie staramy się przybliżać inne interesujące Was kwestie, jak choćby zmiany w prawie polskim i unijnym, które bezpośrednio warunkują naszą działalność. Mamy nadzieję, że większa znajomość materii związanej z prawem autorskim i świadomość podejmowanych przez nas działań przełoży się na większe zrozumienie naszej działalności. Bo choć ilość pozytywnych ocen pokazuje, że poziom satysfakcji ogólnie jest wysoki, to mamy świadomość, że pole do ulepszeń cały czas istnieje. A dzięki takim badaniom tym lepiej możemy je zidentyfikować. Dlatego raz jeszcze zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznej ankiecie.Zespół ZAPA

Scroll