Stowarzyszenie Filmowców Polskich wygrywa z Burda Publishing Polska
ZAPA   17.10.2016

Pod koniec września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał wydawcy takich tytułów prasowych jak m.in. „Gala”, „Focus”, i „Claudia”, zapłatę tantiem należnych twórcom za dodawanie do czasopism płyt z filmami (tzw. insertów).

Zobacz również

Pozwem przeciwko wydawcy objęliśmy łączny nakład kilku milionów płyt zwielokrotnionych w latach 2003-2007. Sąd oddalając apelację spółki Burda uznał wszystkie roszczenia SFP-ZAPA i obok należności głównej zasądził także odsetki. Kolejny już prawomocny wyrok korzystny dla SFP-ZAPA potwierdził prawo Stowarzyszenia do dochodzenia tantiem dla polskich i zagranicznych twórców filmowych oraz prawidłowość stawek stosowanych przez naszą organizację.

Scroll