Petycja twórców w sprawie prawa do wynagrodzenia w internecie
ZAPA   22.02.2018

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują prawa do tantiem za eksploatację filmów w internecie (w szczególności za pośrednictwem serwisów VoD). SFP od lat walczy o zmianę prawa w tym zakresie. Zachęcamy autorów i producentów do wsparcia tych działań poprzez podpisanie petycji online.

Zobacz również

W Unii Europejskiej toczą się obecnie prace legislacyjne nad uchwaleniem dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która w założeniu ma dostosować prawo autorskie do technologii cyfrowej. Pierwotny tekst projektu przygotowany przez Komisję Europejską nie przewiduje prawa do wynagrodzenia twórców za eksploatację filmów w internecie. SFP-ZAPA razem z innymi organizacjami podejmuje starania o dodanie takich przepisów w toku prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim.


Chodzi o wprowadzenie na poziomie unijnym prawa twórców filmowych do wynagrodzenia za eksploatację utworów w internecie na wzór rozwiązania przyjętego w art. 70 ust. 21 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest to optymalny mechanizm, który z powodzeniem od lat funkcjonuje w Polsce na pozostałych polach eksploatacji. Z jednej strony nie utrudnia on producentom eksploatacji filmu i nie nakłada na nich dodatkowych obowiązków, z drugiej pozwala autorom otrzymywać wynagrodzenie proporcjonalne do skali komercyjnego wykorzystania ich twórczości, która to skala z oczywistych powodów nie jest możliwa do określenia w chwili zaangażowania twórcy do pracy nad konkretnym filmem. Pamiętajmy, że serwisy VoD zyskują coraz większą popularność i wypierają tradycyjne formy dystrybucji, takie jak kino czy telewizja, za które ZAPA pobiera tantiemy.


Nasze działania muszą być jednak wsparte przez mobilizację całego środowiska. Mogą Państwo osobiście wyrazić swoje poparcie podpisując zamieszczoną w internecie petycję w tej sprawie. Zainicjowały ją trzy ogólnoeuropejskie organizacje - Society of Audiovisual Authors (SAA), Federation of European Film Directors (FERA) oraz Federation of Screenwriters in Europe (FSE). SFP jest członkiem SAA, FERA i FSE, pełniąc dodatkowo funkcje w zarządach tych organizacji. Petycja ma pokazać decydentom politycznym, że postulat wprowadzenia prawa do godziwego wynagrodzenia twórców za eksploatację filmów w internecie ma szerokie poparcie także wśród samych twórców.


Liczy się każdy głos, dlatego prosimy o zachęcanie do podpisania petycji koleżanki i kolegów po fachu oraz innych przyjaciół wspierających nasze działania. 

W celu podpisania petycji wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko oraz e-mail, co zajmuje nie więcej niż kilka sekund. Zachęcamy do jak najszybszego działania. Petycja jest dostępna tutaj.

Scroll