Ankieta satysfakcji uprawnionych - 2017 r.
ZAPA   5.03.2018

Pod koniec każdego roku ZAPA przeprowadza ankietę sprawdzającą satysfakcję uprawnionych zrzeszonych w organizacji. Na badanie składa się kilkanaście pytań, pozwalających respondentom ocenić m.in. poziom pracy zespołów obsługi uprawnionych, funkcjonowanie systemu ZAPA online oraz użyteczność strony internetowej. Ankietowani wskazują również mocne i słabe strony organizacji. Mogą także podzielić się szerzej swoimi spostrzeżeniami w odpowiedzi na pytanie otwarte.

Zobacz również

W 2017 roku, odpowiedzi na ankietę udostępnioną uprawnionym drogą mailową, przesłało 635 respondentów. Miło nam poinformować, że po raz kolejny uzyskane wyniki wskazują na duże zadowolenie z działalności ZAPA. Jak co roku, blisko 90% odpowiedzi na pytania skalarne (tj. takie gdzie ankietowani wybierają ocenę ze skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 „bardzo dobrze”) to oceny „dobre” i „bardzo dobre”. Ankietowani zdecydowanie częściej określali dany obszar działalności jako mocną niż jako słabą stronę ZAPA (skuteczność w pozyskiwaniu tantiem oraz terminowość wypłat zostały docenione przez ponad połowę respondentów).


Informacja zwrotna otrzymana wraz z nadesłanymi odpowiedziami, jako spojrzenie „z boku”, stanowi dla nas cenne źródło wiedzy. Uwagi dotyczące funkcjonowania systemu ZAPA online, spostrzeżenia dotyczące zasad podziału tantiem czy pytania o inkaso z wybranych pól eksploatacji, wskazują nam na kwestie najistotniejsze dla uprawnionych oraz to, na co musimy zwracać szczególną uwagę w naszej codziennej pracy.


W ostatnim kwartale bieżącego roku przeprowadzimy kolejną ankietę. Już teraz zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat ZAPA.


Pozdrawiamy i dziękujemy za nadesłane odpowiedzi.

Zespół ZAPA

Scroll