Stowarzyszenie Filmowców Polskich wygrywa ze SPRAY S.A.
ZAPA   7.05.2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciwko SPRAY S.A. (sygn. V ACa 50/17) orzekł, że ostatni członek Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, który do tej pory nie zawarł umowy licencyjnej, ma zapłacić Stowarzyszeniu Filmowców Polskich odszkodowanie stanowiące dwukrotność należnego wynagrodzenia, które wynosi 2,2% wpływów operatora z tytułu świadczenia usług reemisji programów telewizyjnych. Ponadto Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zasądzony przez Sąd Okręgowy zakaz reemisji do czasu zawarcia umowy licencji.

Zobacz również


Scroll