Prawomocne zatwierdzenie Tabeli wynagrodzeń SFP-ZAPA za reemisję w sieciach kablowych
ZAPA   11.06.2018

26 kwietnia br. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zatwierdził Tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów i wideogramów na polu eksploatacji reemisja, z której wynika stawka dla uprawnionych SFP-ZAPA w wysokości 2,2% wpływów operatorów kablowych uzyskanych od abonentów w związku ze świadczeniem usług reemisji.

Zobacz również

Wcześniej takie samo stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Poznaniu w orzeczeniu z 2 marca 2017 r. Kwietniowe rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. Tym samym ostatecznie potwierdzona została słuszność dochodzonej przez SFP-ZAPA przez wiele lat stawki 2,2%, zawartej w umowach z niemal wszystkimi operatorami kablowymi w Polsce.

- Wniosek z 8 maja 2013 r. Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie wspólnej Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji reemisja,

- Postanowienie z 2 marca 2017 r. Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt I Ns 126/13) w przedmiocie zatwierdzenia Tabeli wynagrodzeń z wyłączeniem pkt. VII, VIII, IX i XII,

- Postanowienie z 26 kwietnia 2018 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. akt I ACa 805/17), na podstawie którego Tabela wynagrodzeń uzyskała przymiot prawomocności w zakresie zatwierdzonym w I instancji.

Scroll