Prawomocne zatwierdzenie Tabeli wynagrodzeń SFP-ZAPA za reemisję w sieciach kablowych
ZAPA   11.06.2018

26 kwietnia br. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zatwierdził Tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów i wideogramów na polu eksploatacji reemisja, z której wynika stawka dla uprawnionych SFP-ZAPA w wysokości 2,2% wpływów operatorów kablowych uzyskanych od abonentów w związku ze świadczeniem usług reemisji.

Zobacz również

Wcześniej takie samo stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Poznaniu w orzeczeniu z 2 marca 2017 r. Kwietniowe rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. Tym samym ostatecznie potwierdzona została słuszność dochodzonej przez SFP-ZAPA przez wiele lat stawki 2,2%, zawartej w umowach z niemal wszystkimi operatorami kablowymi w Polsce.

Scroll