ZAPA nieustannie z certyfikatem ISO 9001:2015
ZAPA   15.10.2018

4 października w biurze ZAPA pozytywnym wynikiem zakończył się coroczny audyt, potwierdzający zgodność udokumentowanego i wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Zobacz również

Audyt przeprowadzony przez przedstawiciela jednostki certyfikującej DEKRA Certification miał na celu zbadanie efektywności i skuteczności zadań realizowanych w ramach wspomnianego systemu. Kolejne audyty potwierdzają, że nasza organizacja sprawując zbiorowy zarząd prawami autorskimi stosuje najwyższe międzynarodowe standardy jakości. W Polsce jesteśmy jedyną organizacją zbiorowego zarządu posiadającą taki certyfikat – od 2007 r.

 

Wdrożenie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością i poddawanie go corocznemu audytowi niesie dla organizacji wiele korzyści, takich jak m.in.: usystematyzowanie głównych pól działalności firmy (w przypadku ZAPA inkaso tantiem oraz obsługa uprawnionych), optymalizowanie wydajności pracy oraz rentowności, możliwość zarządzania ryzykiem i identyfikowania zagrożeń, motywacja do ciągłego udoskonalania standardów funkcjonowania organizacji, wyższa efektywność w realizacji wyznaczonych celów.

 

W raportach z audytów, które odbyły się z ostatnich latach, przedstawiciele jednostki certyfikacyjnej wskazywali jako mocne strony funkcjonowania ZAPA między innymi: zastosowanie podejścia procesowego, bardzo dobrze opracowaną dokumentację procesów i procedur, duże osobiste zaangażowanie pracowników a także wdrażanie własnych rozwiązań informatycznych.

 

Następny audyt, który odbędzie się w przyszłym roku pozwoli ZAPA na przedłużenie ważności certyfikatu jakości do 2022 roku.

Scroll