Koszty inkasa w 2019 roku
ZAPA   20.03.2019

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 14.03.2019, potrącenia na koszty inkasa zostały obniżone do 11%.

Zobacz również

Wspomniana obniżka dotyczy kwot inkasowanych z większości pól eksploatacji utworów audiowizualnych. Wyjątek stanowi pole zwielokrotnień oraz opłaty z tytułu tzw. czystych nośników, dla których stawka potrąceń wynosi 12,5%.


Nowe stawki potrąceń dotyczą kwot inkasowanych począwszy od 1 stycznia 2019 roku.


Potrącenia kosztów inkasa dokonywane są przy uwzględnieniu bieżących kosztów działalności SFP-ZAPA (kosztów inkasa i repartycji) w relacji do wysokości inkasowanych tantiem. Wysokie i stabilne wpływy z inkasa w ostatnich latach oraz zrównoważone koszty prowadzonej działalności pozwoliły na obniżkę stawki potrąceń do 11%. Jedynie w odniesieniu do dwóch obszarów wymagających od SFP-ZAPA podejmowania dużo bardziej kosztownych działań stawka potrąceń została określona na poziomie 12,5 %.

Scroll