Warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie
ZAPA   19.04.2019

Na postawie art. 90 pkt. 2 oraz 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi SFP-ZAPA podaje do publicznej wiadomości warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie.

Zobacz również

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie

Scroll