Nowe przepisy VAT
ZAPA   14.11.2019

Uprzejmie informujemy, że od 1 września br., obowiązują przepisy dotyczące stworzenia jednej bazy podatników VAT, tzw. białej listy. Jest to codziennie aktualizowany wykaz czynnych podatników VAT. Wśród danych o podatnikach zawartych w rejestrze znajdują się w nim m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zobacz również

Od 1 stycznia 2020 roku SFP – ZAPA nie będzie mogła dokonywać płatności z tytułu faktur na kwotę brutto przekraczającą 15 000 zł wystawionych przez uprawnionych prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami VAT w sytuacji, kiedy numer rachunku bankowego wskazany na fakturze nie będzie pokrywał się z numerem/numerami zgłoszonymi do bazy danych urzędu skarbowego.


W sytuacji, kiedy numer rachunku bankowego zgłoszony do SFP - ZAPA nie pokrywa się z numerem rachunku bankowego zarejestrowanym w bazie danych urzędu skarbowego prosimy o pilną aktualizację danych w SFP – ZAPA bądź w urzędzie skarbowym.


Weryfikacji danych w urzędzie skarbowym, można dokonać klikając w link:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat


Aktualne dane zgłoszone do SFP - ZAPA można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w ZAPA On Line w zakładce dane osobowe :

https://zapaonline.pl/zapa

 

Pozdrawiamy,

Zespół ZAPA

Scroll