Prezydent podpisał nowelizację KPC wprowadzającą sądy ds. własności intelektualnej
ZAPA   3.03.2020

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza do polskiego sądownictwa sądy wyspecjalizowane w sprawach z zakresu własności intelektualnej (prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej, spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, pewnych kategorii spraw o ochronę dóbr osobistych).

Zobacz również

Nowe przepisy wskazują, iż sprawy w tym zakresie rozpoznawać będą konkretnie wyznaczone wydziały sądów apelacyjnych (najprawdopodobniej w Poznaniu i Warszawie) oraz okręgowych (najprawdopodobniej w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Warszawie). Orzekać będą sędziowie wyspecjalizowani w tematyce własności intelektualnej, a strony w postępowaniu będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników. Ma to przyczynić się do szybkości i sprawności tego typu postępowań. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

Nowe regulacje w znacznym zakresie wychodzą naprzeciw potrzebom środowisk twórczych, które od wielu lat postulowały powołanie odrębnych sądów ds. prawa autorskiego. Projekt ustawy przewidywał początkowo zmiany rozwiązań proceduralnych znacząco obniżające poziom ochrony autorskich praw majątkowych, ale dzięki wsparciu ekspertów SFP-ZAPA udało się w trakcie prac parlamentarnych utrzymać obecny zakres roszczenia informacyjnego oraz uwzględnić w przepisach odmienność prawa autorskiego wobec prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Scroll