SFP-ZAPA przypomina o możliwości złożenia wniosku o tzw. zaliczkę
ZAPA   17.03.2020

Wniosek o zaliczkę na poczet przyszłych tantiem może złożyć w SFP–ZAPA każdy autor lub spadkobierca, który związany jest z naszą organizacją umową o powierzenie praw w zbiorowy zarząd.

Zobacz również

Warunki jakie należy spełnić, aby taką zaliczkę otrzymać, są następujące:

1.    Powierzenie praw w SFP-ZAPA przez co najmniej rok po zakończeniu roku, w którym uprawniony zapisał się do naszej organizacji.

2.    Wypłata od SFP-ZAPA jakichkolwiek tantiem w roku poprzedzającym złożenie wniosku. To kluczowy warunek, ponieważ kwota zaliczki udzielana jest maksymalnie w wysokości 50% tantiem wypłaconych uprawnionemu w roku poprzedzającym wniosek o zaliczkę.

3.    Spłata zaliczek pobranych w przeszłości. Jeżeli podstawą do obliczenia zaliczki jest wyłącznie kwota tantiem wypłaconych wcześniej w formie zaliczki, warunkiem przyznania nowej zaliczki jest:
a)    uzyskanie w roku poprzedzającym wystąpienie o zaliczkę, naliczeń przekraczających 50% kwoty wypłaconej zaliczki,
b)    rozliczenie wszystkich zaliczek wypłaconych wcześniej niż 3 lata od zakończenia roku poprzedzającego wystąpienie o zaliczkę.

  1. 4.    Dodatek Prezesa SFP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty udzielonej zaliczki o kolejne 25% tantiem wypłaconych uprawnionemu w roku poprzedzającym wniosek o zaliczkę.

Jeśli system przyznawania zaliczek nadal wydaje się Państwu nieco skomplikowany, nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania czy taka zaliczka Państwu przysługuje oraz w jakiej wysokości. Wytłumaczą także jak prawidłowo złożyć wniosek. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Formularze wniosku o zaliczkę znajdziecie Państwo TUTAJ.

Scroll