Czasowe zawieszenie inkasowania tantiem od branży hotelowej
ZAPA   20.03.2020

SFP-ZAPA podjęło decyzję o zawieszeniu pobierania tantiem za odtwarzanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utworów audiowizualnych za pomocą znajdujących się w pokojach (w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych i innych podobnych obiektach) urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych.

Zobacz również

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ogłaszającym w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z niego ograniczeniami w prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. ogłaszającym w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii,

Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, rozumiejąc trudną sytuację w jakiej znaleźli się kontrahenci współpracujący z organizacją, którzy zostali zmuszeni do wstrzymania swojej działalności, podjęło decyzję o zawieszeniu pobierania tantiem za odtwarzanie w okresie obowiązywania ww. stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utworów audiowizualnych za pomocą znajdujących się w pokojach (w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych i innych podobnych obiektach) urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych.

Powyższa decyzja uwzględnia charakter wynagrodzenia pobieranego za odtwarzanie utworów audiowizualnych w pokojach hotelowych. Jest ona uzasadniona tym, że obiekty, o których mowa powyżej, są zobowiązane do uiszczania wynagrodzeń autorskich w formie ryczałtowych stawek kwotowych za pokój. Tym samym wstrzymanie działalności przez obiekty hotelowe i w konsekwencji nieprzyjmowanie przez nie gości powoduje, iż wynagrodzenie autorskie w formie stawki kwotowej za pokój nie powinno być naliczane.

Scroll