Nowy termin Walnego Zebrania Członków SFP oraz Zebrania Wyborczego ZAPA
ZAPA   24.03.2020

Mając na względzie wprowadzony w Polsce stan epidemii łączący się zakazem organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób do czasu odwołania tego stanu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich podjął uchwałę o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków SFP, planowanego na 23 maja 2020 roku.

Zobacz również

Stowarzyszenie poinformowało Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację oraz troskę o stan zdrowia członków Stowarzyszenia, którzy mieliby wziąć udział w obradach, a także terminy wynikające ze Statutu Stowarzyszenia, nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania w terminie określonym w ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi tj. w pierwszej połowie roku. Minister, przez wzgląd na siłę wyższą, wyraził zgodę na przesunięcie terminu Walnego Zebrania, które zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego odbędzie się w dniu 21 listopada 2020 roku.

Z powyższych względów w planowanym terminie nie odbędzie się również Zebranie Wyborcze ZAPA, które uchwałą Zarządu Głównego zostało przełożone na dzień 12 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Zebrania Wyborczego ZAPA oraz Walnego Zebrania Członków SFP, w tym proponowany porządek obrad obu Zebrań, zostaną przekazane w terminach wynikających ze statutu.


Scroll