Prezes Bromski do TVP: Emitujcie więcej polskich filmów i seriali
ZAPA   26.03.2020

Jacek Bromski apeluje do Macieja Łopińskiego o zwiększenie liczby emisji polskich filmów i seriali w programach Telewizji Polskiej, rozpowszechnianie polskich utworów audiowizualnych na portalach internetowych TVP, a także zintensyfikowanie działań produkcyjnych nadawcy.

Zobacz również

Warszawa, dnia 25 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Maciej Łopiński
Prezes Telewizji Polskiej S.A.
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

w obliczu nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji w jakiej znalazły się osoby tworzące polską kinematografię i przyłączenie się przez Telewizję Polską S.A. do działań mających na celu wspieranie polskiej kultury.

W imieniu polskich twórców filmowych i producentów chciałbym zaapelować o zwiększenie liczby emisji polskich filmów i seriali w programach Telewizji Polskiej, rozpowszechnianie polskich utworów audiowizualnych na portalach internetowych TVP, a także zintensyfikowanie działań produkcyjnych nadawcy.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania zrzeszającą twórców i producentów utworów audiowizualnych, do której zadań należy zbiorowe zarządzanie prawami, promocja polskiej kinematografii, a także ochrona praw twórców i producentów. SFP chroni również prawa TVP SA jako producenta. Od 1966 roku SFP nieprzerwanie dba o interesy autorów i całego środowiska filmowego. Obecnie twórcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Działania podjęte przez władze państwowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia obywateli (w tym odwołanie wydarzeń kulturalnych, imprez masowych oraz zamknięcie kin), a także inne skutki wynikające z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii (m.in. zawieszenie przez producentów działalności produkcyjnej) wpłynęły bezpośrednio na znaczące pogorszenie się sytuacji ekonomicznej twórców i producentów. Większość twórców wykonuje swój zawód na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadząc jednoosobowe firmy, nie posiadając przy tym zabezpieczenia socjalnego. W chwili obecnej przeważająca część z nich straciła możliwości zarobkowe.

Rola TVP w zakresie tworzenia i promocji polskiej kinematografii jest nie do przecenienia, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w samej definicji misji publicznej, jak i realnych działaniach nadawcy polegających na produkcji i rozpowszechnianiu polskich filmów i seriali. Wsparcie TVP przyczyni się do poprawy sytuacji w jakiej znaleźli się ludzie filmu. Wysokość tantiem wypłacanych przez SFP wynika z zakresu eksploatacji utworów, w tym liczby emisji, zatem działania TVP mogą spowodować realny wzrost wysokości kwot wypłacanych przez SFP i inne organizacje zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych podmiotów, których utwory będą rozpowszechniane. Należy przy tym podkreślić, że tantiemy wypłacane przez organizacje zbiorowego zarządzania są jednym z istotniejszych źródeł dochodu twórców filmowych, co ma znaczenie wobec braku systemowych zabezpieczeń socjalnych tej grupy.

W kontekście eksploatacji własnych audycji archiwalnych, w tym teatrów telewizji, na polu VOD za pośrednictwem serwisów internetowych, zwracam uwagę na zawartą przez TVP oraz SFP umowę generalną, która umożliwia nadawcy publicznemu podjęcie takich działań na szeroką skalę.

Jednocześnie jako stowarzyszenie reprezentujące polską branżę filmową zwracamy się do TVP jako największego producenta działającego na rynku krajowym o zwiększenie kwot przeznaczanych na produkcję filmową, co pozostaje w zgodzie z obecnym na rynku modelem rozwoju własnej oferty programowej, a także przyczyni się do poprawienia sytuacji polskiej kinematografii.

Wyrażam szczerą nadzieję, że przyjmie Pan nasze argumenty i niniejszy apel spotka się ze zrozumieniem, a działania TVP przyczynią się do poprawy sytuacji ludzi i podmiotów tworzących polską kulturę.


Z wyrazami szacunku

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Scroll