Zaliczki specjalne SFP-ZAPA dla producentów
ZAPA   27.03.2020

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją, w jakiej znalazła się obecnie branża audiowizualna, SFP-ZAPA postanowiło przydzielić zaliczki specjalne także producentom, którzy na co dzień nie są objęci systemem zaliczkowym w naszej organizacji.

Zobacz również

Jest to działanie wyjątkowe, wymagające od SFP-ZAPA założenia własnych środków finansowych, gdyż do momentu wykonania repartycji przez międzynarodową organizację AGICOA, kwoty do repartycji są zablokowane.

Zaliczki te przyznawane będą na następujących zasadach:

1.    Zaliczka zostanie przyznana wszystkim producentom, którzy otrzymali wypłatę tantiem od SFP-ZAPA w 2019 roku i na których nie ciąży zajęcie komornicze.

2.    Wysokość zaliczki stanowi 30% sumy naliczeń w 2019 roku, z zastosowaniem minimalnego progu zaliczki w kwocie 1000 zł brutto.

3.    Zaliczka ma charakter jednorazowy. Spłata zaliczki nastąpi z naliczeń na konto uprawnionego dokonanych po jej wypłacie.

4.    W przypadku uprawnionego będącego czynnym podatnikiem VAT, wypłata zaliczki nastąpi po przedstawieniu SFP-ZAPA faktury VAT opisanej ""Zaliczka specjalna (epidemia koronawirus) na poczet przyszłych tantiem producenckich". Kwota wypłaty zaliczki zostanie wówczas powiększona o wartość VAT.

Zaliczki socjalne zostaną uruchomione 1 kwietnia 2020 roku.


Z uprawnionymi producentami będą się kontaktować pracownicy SFP-ZAPA:

Kamila Paradowska
paradowska@zapa.org.pl

Igor Michalski
michalski@zapa.org.plScroll