„Kultura w sieci” – nowy program dotacyjny MKiDN
ZAPA / MKiDN   7.04.2020

„Kultura w sieci” to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o budżecie 20 mln zł, uruchomiony ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Program powstał z inicjatywy wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, by wesprzeć artystów, twórców i instytucje, które nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Zobacz również

„Kultura w sieci” składa się z 2 elementów: programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

1.    Program stypendialny MKiDN kierowany jest do osób fizycznych, twórców i artystów.
O stypendia mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:
•    literatura,
•    sztuki wizualne,
•    muzyka,
•    taniec,
•    teatr,
•    film,
•    twórczość ludowa,
•    animacja i edukacja kulturalna,
•    zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.
Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:
•    6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
•  mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

2.    Program Narodowego Centrum Kultury kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Z tej formy dofinansowania wyłączone są jednak instytucje narodowe, instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN, szkoły i uczelnie artystyczne.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:
     
  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów audiowizualnych, muzealnych, bibliotecznych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 roku.
Zadanie może zostać dofinansowane nawet w 100%. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Gorąco zachęcamy naszych uprawnionych do wzięcia udziału w programie. Wnioski o dotacje można składać do 20 kwietnia 2020 roku.
Więcej informacji, a także regulamin i formularz wniosku o dotację znajdą Państwo TUTAJ . 
Scroll