List otwarty do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia dotkniętych kryzysem twórców kultury
ZAPA   14.04.2020

Ponad 100 posłów do Parlamentu Europejskiego podpisało list otwarty do Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE, w którym domagają się działań wspierających sektor kreatywny i sektor kultury. Z polskich europosłów apel podpisali Tomasz Frankowski (PO/EPP) i Łukasz Kohut (Wiosna/ S&D).

Zobacz również

Petycję poparło także SFP-ZAPA oraz ponad 200 innych stowarzyszeń z sektora kreatywnego, reprezentujących w sumie ponad milion członków.

Autorzy akcentują w liście ogromne znaczenie kultury jako istotnego czynnika dobrostanu psychicznego i podkreślają jej kluczową rolę we wzmacnianiu poczucia wspólnoty i integracji społeczeństwa. To właśnie w filmach, muzyce i sztuce online miliony obywateli zamkniętych w swoich domach znajduje dzisiaj źródło pocieszenia i nadziei.

Sektor kultury charakteryzuje się samozatrudnieniem, niezależnością i elastycznością pracy. Łączy się to z niewielkim dostępem do świadczeń socjalnych lub ich całkowitym brakiem. Nagła utrata dochodów stanowi zatem realne zagrożenie dla pracowników tego sektora. Dlatego, by chronić twórców przed niszczącymi skutkami gospodarczymi i społecznymi kryzysu, autorzy listu wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia działań minimalizujących jego konsekwencje, w tym m.in.:
•    zaoferowania pomocy finansowej dla sektora kultury i sektora kreatywnego;
•    zapewnienia zasiłków dla bezrobotnych, innych świadczeń socjalnych oraz rekompensat za utratę dochodów wszystkim osobom zawodowo zajmującym się kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem freelancerów, osób prowadzących własną działalność oraz twórców pochodzących z grup mniejszościowych;
•    zapewnienia doraźnej pomocy osobom zawodowo zajmującym się kulturą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom świadczącym usługi w tej dziedzinie, np. w formie ulg podatkowych, pożyczek, mikrokredytów czy rekompensat.

Po zakończeniu kryzysu COVID-19, od Komisji Europejskiej oczekuje się:
•    ustanowienia funduszu stymulującego dla europejskich twórców kultury, aby zaradzić długoterminowym skutkom kryzysu w sektorach kreatywnych. Pakiet ten powinien również obejmować ułatwienia prawne dla mobilności artystów i swobodnej dystrybucji ich dzieł;
•    ochrony sektorów kreatywnych przed przyszłymi zagrożeniami - poprzez stosowne regulacje, m.in. dostosowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i praw pracowniczych;
•    zwiększenia publicznego finansowania sztuki i kultury, przy jednoczesnym zapewnieniu im dostępu do innych źródeł finansowania.

Pełną treść listu znajdziecie Państwo tutaj: www.openpetition.eu/!CCS
Organizacje, które przyłączyły się do apelu oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania: https://bit.ly/2RzKXyC

Gorąco zachęcamy do podpisania petycji – można tego dokonać do końca czerwca 2020 roku.Scroll