Apel prezesa Jacka Bromskiego do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego
ZAPA   7.05.2020

Nadawcy VOD zapłacą składkę w wysokośći 1,5% przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej - nowelizacja ustawy o kinematografii zawarta została w ustawie w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Uzyskane środki zostaną rozdysponowywane na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych.

Zobacz również

Jednak - jak zauważa Prezes SFP Jacek Bromski - serwisy streamingowe i operatorzy VoD i tak działają w Polsce na uprzywilejowanych zasadach: "W przeciwieństwie do pozostałych uczestników rynku medialnego, jako jedyni nie mają obowiązku uiszczania tantiem na rzecz twórców i wykonawców (np. aktorów). Nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi i satelitarni, dystrybutorzy płyt DVD, kina, hotele – wszystkie te podmioty przekazują wynagrodzenia autorom i wykonawcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Serwisy internetowe jak dotąd pozostają w Polsce poza jakąkolwiek tego typu regulacją – nie płacą żadnych tantiem".


Scroll