Prawie 30 mln zł SFP przekazało do tej pory na pomoc związaną z pandemią COVID-19
ZAPA / SFP   7.05.2020

Prawie 30 mln zł trafiło do tej pory na konta filmowców w ramach pomocy prowadzonej przez SFP-ZAPA. To jedno z największych wsparć udzielonych przez organizacje twórcze swoim członkom. Robimy wszystko żeby stowarzyszeni w SFP filmowcy oraz autorzy i producenci, którzy powierzyli swoje prawa SFP-ZAPA, jak najlżej odczuli skutki paraliżu branży filmowej, który został wywołany przez koronawirusa – mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Zobacz również

Od początku marca ZAPA, będąca częścią SFP organizacja zbiorowego zarządzania, skierowała do wypłat łącznie prawie 23,8 mln zł tantiem autorskich (naliczenia standardowe, zaliczki regulaminowe, zaliczki specjalne) oraz 4,5 mln zł tantiem producenckich (zaliczki specjalne dla producentów). Blisko 150 tys. zł zostało wypłaconych członkom SFP w ramach programu „Stypendia dla twórców filmowych” realizowanego przez SFP wspólnie z PISF. W maju wsparcie SFP zwiększy się o kolejne 20-30 mln zł. Pomoc udzielana filmowcom nie ogranicza się jedynie do wsparcia finansowego. Najbardziej zagrożonym Stowarzyszenie pomaga unikać ryzyka kontaktu z wirusem poprzez dostarczanie obiadów przygotowywanych w restauracji Cinema Paradiso czy asystę w zakupach leków. Na ten cel przeznaczone zostało ponad 100 tys. zł.

Przytłaczający ekonomiczny wymiar pandemii każe bez taryfy ulgowej spojrzeć na tych wszystkich cwaniaków, którzy bez wstydu czerpią korzyści z eksploatacji utworów audiowizualnych, nie dzieląc się zyskiem z ich twórcami. Pierwszy krok został już zrobiony. Dzięki staraniom Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, udało się włączyć do aktualizacji tarczy antykryzysowej od dawna oczekiwane przez środowisko filmowe zapisy, dotyczące składki 1,5% przychodu pobieranej od nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie – mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

To dodatkowe 15-20 mln zł rocznie, które trafią za pośrednictwem PISF do twórców i innych uczestników rynku filmowego.
Mam wielką satysfakcję, że rządzący zdecydowali się wreszcie zrealizować nasz postulat, który jako środowisko filmowe zgłaszaliśmy od dłuższego czasu. Warto dodać, że dzięki wcześniejszej zmianie definicji „filmu” w Ustawie o kinematografii, platformy VOD mają możliwość premierowych udostępnień filmów, co zwiększa ich atrakcyjność i podnosi zyski – dodaje Jacek Bromski.

Środowisko filmowe liczy, że za tym pierwszym krokiem pójdą kolejne. Chociażby uchwalenie Ustawy o statusie artysty zawodowego. Narodowy Fundusz Artystów, zasilany na jej mocy z opłat z tytułu tzw. czystych nośników (a więc nie z budżetu państwa), pozwoliłby przekazać twórcom wsparcie sięgające 250 mln złotych rocznie. Ten najważniejszy krok, na który czekają wszyscy twórcy, to implementacja Dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Będzie to przełomowy moment dla polskiej kultury, a także dla wszystkich osób zaangażowanych w jej tworzenie i rozwój.
Zapisy, które trafią do polskiego systemu prawnego dają szansę na wzmocnienie pozycji twórców, stworzenie przejrzystych reguł dotyczących korzystania z cudzej twórczości i sprawiedliwy podział zysków z tytułu eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest to postulat, szczególnie teraz, w czasie kryzysu, którego skala jest w tej chwili trudna do oszacowania – mówi Jacek Bromski.

www.sfp.org.pl/SFPpomaga
#SFPpomaga

Scroll