Koszty inkasa w 2020 roku
ZAPA   18.03.2020

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 18 marca 2020 roku, potrącenia na koszty inkasa ze wszystkich pól eksploatacji zostały obniżone względem roku 2019.

Zobacz również

Rada Administracyjna SFP-ZAPA – zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi – zatwierdziła następującą wysokość potrąceń na koszty inkasa na poszczególnych polach:
1)    reemisja – 10%;
2)    nadawanie – 10%;
3)    wyświetlanie – 9%;
4)    zwielokrotnianie – 12%;
5)    opłaty z tytułu tzw. czystych nośników – 12%;
6)    publiczne odtwarzanie – 10,5%;
7)    udostępnianie VoD – 10,5%;
8)    wykorzystanie zagraniczne – 10%.

Potrącenia kosztów inkasa dokonywane są przy uwzględnieniu planowanych kosztów działalności SFP-ZAPA (kosztów inkasa i repartycji) w relacji do planowanej wysokości inkasowanych tantiem. Wysokie i rosnące wpływy z inkasa w ostatnich latach oraz zrównoważone koszty prowadzonej działalności pozwoliły na obniżkę stawek potrąceń ze wszystkich pól eksploatacji. Na szczególną uwagę zasługuje obniżona stawka potrąceń od wpływów z nadań i reemisji (10 %) oraz wyświetleń w kinach (9%) – najniższa stawka w historii SFP-ZAPA. W odniesieniu do obszarów wymagających od SFP-ZAPA podejmowania dużo bardziej kosztownych działań stawka potrąceń została określona na nieco wyższym poziomie 12 % (zwielokrotnienia, opłaty od czystych nośników), choć też obniżonym względem roku 2019.

Nowe stawki potrąceń dotyczą kwot inkasowanych począwszy od 1 stycznia 2020 roku.Scroll