Wypłaty dla autorów i producentów w ramach II transzy repartycji oraz przyspieszone wypłaty z tytułu bonifikat
ZAPA   15.06.2020

15 czerwca rozpoczęliśmy wypłaty w ramach II transzy repartycji z tytułu nadań oraz publicznego odtwarzania za rok 2019. Ponadto, Rada Administracyjna SFP-ZAPA i Zarząd SFP zadecydowały o przyspieszeniu wypłat 9 milonów złotych z tytułu bonifikat niewypłaconych środków z repartycji za lata ubiegłe. Decyzja została podjęta zdalnie, gdyż Walne Zgromadzenie SFP, ze względu na restrykcje związane z pandemią Covid-19, odbędzie się dopiero w listopadzie 2020 roku.

Zobacz również

Autorzy otrzymają łącznie 12 milionów złotych, które w ciągu najbliższych dni trafią na konta polskich oraz - za pośrednictwem siostrzanych organizacji zbiorowego zarządzania - zagranicznych uprawnionych. Wypłaty z tytułu nadań dotyczą użytkowników: TV Trwam, Kino Polska, Zoom.TV, ATM Rozrywka, Stopklatka TV, Metro.TV, WP TV,TV Silesia, Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Nova TV.

Wypłaty dla producentów

W tym samym czasie, miesiąc przed zapowiadanym wcześniej terminem, ruszają także wypłaty dla producentów z tytułu reemisji za rok 2019. Otrzymają oni także wypłaty z tytułu bonifikat z reemisji kablowej i satelitarnej za rok 2016.

W związku z kryzysem jaki dotknął branżę filmową w związku z pandemią Covid-19, przedstawiliśmy Zarządowi AGICOA wniosek o uwolnienie rezerw organizacji. Dzięki temu działaniu polscy producenci otrzymają dodatkowo blisko pół miliona złotych.

W sumie na konta polskich i zagranicznych producentów trafi ponad 40 milionów złotych.

Scroll