List organizacji SAA do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ZAPA   3.07.2020

Władze SAA w oficjalnym liście do Wicepremiera Piotra Glińskiego oraz Wiceministra w resorcie kultury Pawła Lewandowskiego zaoferowały wsparcie w pracach nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. „Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie mechanizmów zapewnienia twórcom audiowizualnym odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z ich utworów na żądanie oraz analizą, w jaki sposób unijne rozwiązania można pogodzić z polskim porządkiem prawnym i kulturowym podejściem do praw autorskich”.

Zobacz również

Stowarzyszenie Autorów Audiowizualnych przypomina, że w czasie pandemii wirusa COVID-19, popularność usług wideo na żądanie gwałtownie wzrosła. Nie przełożyło się to jednak na poprawę sytuacji ekonomicznej twórców branży filmowej, którzy w związku z zamknięciem kin i planów filmowych stracili główne źródła dochodów. Autorzy audiowizualni otrzymują tantiemy za wykorzystanie ich utworów w serwisach VOD już w 6 krajach UE: w Belgii, Francji, Estonii, we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Pozostałe państwa do czerwca 2021 roku muszą wprowadzić przepisy zapewniające twórcom odpowiednie i proporcjonalne  wynagrodzenie.

W liście do polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego SAA rekomenduje wprowadzenie prawa do niezbywalnego wynagrodzenia dla twórców audiowizualnych za eksploatacje utworów w internecie. Pośrednictwo w jego poborze i wypłacie powinno zostać powierzone właściwej organizacji zbiorowego zarządu. Organizacja zbiorowego zarządzania jest bowiem jedynym podmiotem, który może negocjować i uzyskać sprawiedliwe stawki dla twórców audiowizualnych.Society of Audiovisual Authors (SAA) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 33 organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych. Dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek od 7 lat zasiada w zarządzie stowarzyszenia.
Do głównych zadań SAA należy ochrona i wzmacnianie praw majątkowych i osobistych autorów audiowizualnych (reżyserów i scenarzystów); zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za każde korzystanie z ich utworów (przede wszystkim w Internecie); rozwijanie, promocja i ułatwianie członkom stowarzyszenia zarządzania prawami.

Scroll