Odwołanie Zebrania Wyborczego SFP-ZAPA
ZAPA   29.07.2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich zdecydował o odwołaniu Zebrania Wyborczego SFP-ZAPA, które zaplanowane było na 12 września 2020 roku. Powodem odroczenia jest trwający stan pandemii i związana z nim troska o bezpieczeństwo członków Stowarzyszenia, którzy mieliby wziąć udział w Zebraniu.

Zobacz również

Zarząd Główny SFP nie podjął jak dotąd decyzji o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które ma odbyć się 21 listopada 2020 roku. Termin ten może jednak ulec zmianie w przypadku utrzymywania się niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Zebrania Wyborczego SFP-ZAPA oraz Walnego Zebrania Członków SFP zostaną przekazane Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy tylko ustabilizuje się sytuacja epidemiologiczna i zniesione zostaną dotychczasowe restrykcje związane z organizacją tego typu wydarzeń.

Scroll