Minister Kultury wskazuje SFP jako organizację reprezentatywną
ZAPA   12.08.2020

Decyzją z 24 lipca 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest organizacją reprezentatywną w zakresie praw autorskich do scenariuszy utworów audiowizualnych.

Zobacz również

Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Minister Kultury był zobowiązany przeprowadzić postępowanie stwierdzające reprezentatywność organizacji zbiorowego zarządzania. Artykuł 10 ust. 2 tej samej ustawy definiuje organizację reprezentatywną jako taką, która reprezentuje największą liczbę uprawnionych (tu: scenarzystów) na podstawie umów o zbiorowym zarządzaniu oraz umów o reprezentacji.

Stronami postępowania było Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Na podstawie informacji zgromadzonych w jego trakcie, Minister ustalił, że SFP reprezentuje znacznie większą liczbę uprawnionych do scenariuszy niż ZAiKS i uwzględniając uprawnionych zagranicznych - jest to przewaga wielokrotna. Zatem treść rozstrzygnięcia postępowania wydaje się oczywista. Minister podkreślił także, iż przedmiotowa decyzja nie kreuje nowego stanu prawnego i ma charakter deklaratoryjny.

To bardzo dobra decyzja Ministra Kultury. Długo wyczekiwana zarówno przez organizacje zbiorowego zarządu, jak i użytkowników praw, powinna znacznie uporządkować rynek. W tym roku SFP-ZAPA obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jesteśmy przekonani, że dzięki wypracowanemu w toku swojej wieloletniej działalności bardzo wysokiemu współczynnikowi identyfikacji zarządzanego repertuaru, Stowarzyszenie Filmowców Polskich skutecznie będzie docierało z wypłatami tantiem do scenarzystów, którzy do tej pory nie powierzyli swoich praw w zarząd żadnej organizacji – powiedział Jacek Bromski, prezes SFP.

Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skomentował także dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek: W praktyce decyzja potwierdza uprawnienie Stowarzyszenia Filmowców Polskich jako organizacji reprezentatywnej do zarządzania prawami scenarzystów, którzy nie powierzyli ich w zarząd żadnej organizacji. Liczba twórców chronionych przez SFP zwiększa się i naturalną tego konsekwencją będzie dążenie organizacji do pobierania dla nowej grupy uprawnionych wynagrodzeń należnych od użytkowników praw, m.in. nadawców, obiektów hotelowych czy operatorów kin. Kolejne istotne zwiększenie się grona uprawnionych SFP-ZAPA wpisuje się w trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Z roku na rok do SFP-ZAPA zapisuje się coraz większa liczba autorów, wśród nich scenarzyści przenoszący swoje prawa z ZAiKS-u. Mamy powody do satysfakcji widząc, że nasza organizacja cieszy się coraz większym zaufaniem środowiska filmowego.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie praw autorskich do scenariuszy utworów audiowizualnych (PDF)

Scroll