Walne Zebrania Członków SFP przełożone
ZAPA / SFP   22.09.2020

Ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne oraz ryzyko wzrostu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 21 listopada 2020 roku Walnego Zebrania Członków SFP.

Zobacz również

Uwzględniając obowiązujące przepisy oraz bardzo prawdopodobny wzrost zachorowań, który może mieć miejsce późną jesienią, w trosce o naszych członków, a w szczególności prawie 700 seniorów, podjęliśmy decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania w listopadowym terminie – mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazują, że w całej Europie obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, a na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych można przewidywać, że trend wzrostowy liczby nowych zachorowań na COVID-19 będzie się utrzymywał w kolejnych tygodniach również na obszarze Polski, zaś charakter zgromadzeń tego typu, jak Walne Zebranie Członków utrudnia zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, zapobiegającego zakażeniu SARS-CoV-2.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich postanowił nie wyznaczać nowego terminu Walnego Zebrania Członków, decydując, że Walne Zebranie zostanie zwołane odrębną uchwałą przy uwzględnieniu aktualnych regulacji prawnych oraz wytycznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju, przyjmując przy tym, że wstępnie planowany termin przypada na czerwiec 2021 roku.

Scroll