Pozytywny wynik audytu Systemu Zarządzania Jakością w SFP-ZAPA
ZAPA   12.10.2020

Stowarzyszenie Filmowców Polskich ZAPA pomyślnie przeszło audyt nadzorujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, który odbył się 8 października 2020 roku. SFP-ZAPA jako jedyna w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania posiada Certyfikat Jakości – nieprzerwanie od 2007 roku.

Zobacz również

Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certification, będącą częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. Zakres certyfikacji obejmuje zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi oraz współpracę z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

Pozytywny wynik audytu potwierdza, że funkcjonujący w SFP-ZAPA system zarządzania jakością zgodny z ww. normą ISO jest skuteczny i ciągle doskonalony. Tym samym utrzymana została ważność Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015.

Kolejny audyt zewnętrzny planowany jest na koniec 2021 roku. Jednak wcześniej zaplanowano także przeprowadzenie serii corocznych audytów wewnętrznych, sprawdzających funkcjonowanie poszczególnych procesów w ramach organizacji.

Scroll