Wypłata dodatkowych środków w związku z Covid-19
ZAPA   16.12.2020

W związku z trwającym w branży filmowej kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Rada Administracyjna SFP-ZAPA podjęła decyzję, by w ramach pomocy finansowej przekazać dodatkowe kwoty z rozwiązanych rezerw autorom i producentom, którzy powierzyli SFP-ZAPA prawa autorskie do zbiorowego zarządzania.

Zobacz również

Zostaną one rozdysponowane pomiędzy wszystkich uprawnionych, którzy w latach 2016-2019 uzyskali naliczenie w łącznej wysokości minimum 100 zł brutto w przypadku autorów i 400 zł brutto w przypadku producentów. Minimalna kwota wypłaty w przypadku autorów wyniesie 1000 zł brutto, a w przypadku producentów ok. 4600 zł brutto. Kwoty przeznaczone do wypłaty nie zostaną pomniejszone o rozliczenie udzielonej wcześniej zaliczki (chyba że taka zaliczka została podjęta przed 1 stycznia 2018 roku). Aby uzyskać wypłatę nie trzeba składać żadnego wniosku, automatycznie zostanie one przekazana do Państwa jeszcze przed świętami.

Scroll