Zakaz reemisji do czasu zawarcia umowy licencyjnej z SFP
ZAPA   2.02.2021

28 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko P(…) sp. z o.o. z siedzibą w W(…) o zakazanie i zapłatę. Sąd zakazał w nim operatorowi sieci kablowej dokonywania reemisji utworów audiowizualnych do czasu zawarcia ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich umowy licencyjnej.

Zobacz również

Sąd, uwzględniając w całości roszczenia SFP, zasądził od operatora na rzecz Stowarzyszenia odszkodowanie w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia, stanowiącego kwotę ponad miliona złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

Scroll