Stowarzyszenie Filmowców Polskich porozumiało się z kolejną siecią kin - Multikinem
ZAPA   1.04.2021

Pod koniec marca SFP-ZAPA zawarło ugodę z Multikinem - operatorem sieci kin należącym do Grupy Vue International. Pod szyldem Multikino działają 33 kina z 267 ekranami, a po przejęciu w 2019 roku kin Cinema 3D, sieć powiększyła liczbę swoich lokalizacji do 44 z 316 ekranami na terenie Polski. Na podstawie ugody do twórców chronionych przez Stowarzyszenie trafią tantiemy za wyświetlanie filmów na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Strony zawarły także umowę generalną dotyczącą przyszłych rozliczeń.

Zobacz również

Jest to już kolejne porozumienie w 2021 roku osiągnięte z podmiotem prowadzącym kina wielosalowe. Pod koniec stycznia br. SFP-ZAPA podpisało także umowę i ugodę ze spółką Helios S.A. prowadzącą 50 kin (281 ekranów) w całej Polsce (więcej na temat tutaj).

SFP-ZAPA jeszcze w tym roku planuje rozpocząć wypłaty z tytułu nierozliczonych dotąd należności. Do końca września 2021 roku zostaną wypłacone należności - w pierwszej kolejności za okres XI 2010-2016 (Multikino) oraz X 2009-2016 (Helios).

Porozumienia SFP-ZAPA z Multikinem, a wcześniej z Heliosem, stanowią przełom w relacjach kin i SFP-ZAPA. Pierwsze pole eksploatacji filmów, mające szczególne znaczenie dla środowiska filmowego, zostało w dużej mierze uporządkowane. Wieloletni wysiłek procesowy pełnomocników SFP-ZAPA z kancelarii prawnej Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, połączony z praktycznym podejściem negocjacyjnym pracowników SFP-ZAPA, przyniósł zamierzone efekty. Te wydarzenia otwierają drogę do efektywnej i ścisłej współpracy kin i organizacji zbiorowego zarządzania na wielu innych płaszczyznach – skomentował ugodę Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Na drugim biegunie pod względem poszanowania praw twórców jest Cinema City – największy multipleks w Polsce, będący częścią międzynarodowej sieci kin Cineworld. Jest to druga największa grupa kinowa na świecie z olbrzymim kapitałem i możliwościami inwestycyjnymi. Od wielu lat Cinema City konsekwentnie odmawia jednak dobrowolnego regulowania tantiem w Polsce, mimo iż polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych gwarantuje tantiemy dla twórców chronionych przez SFP-ZAPA od ponad kilkunastu lat.

Po korzystnych dla SFP-ZAPA orzeczeniach sądowych zobowiązujących multipleks do przekazania pełnych danych dotyczących eksploatowanego repertuaru, w listopadzie ubiegłego roku zapadło pierwsze prawomocne rozstrzygnięcie dotyczące zapłaty tantiem przez Cinema City. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał spółce uiszczenie na rzecz twórców filmowych chronionych przez SFP-ZAPA kwoty kilkunastu milionów złotych tantiem wraz z odsetkami. Wyrok dotyczący wyświetlania filmów w latach 2011-2013 zapadł po ponad 6 latach batalii sądowej (więcej na ten temat tutaj).

Cinema City nie uznało argumentacji Sądu Apelacyjnego i od ponad 4 miesięcy nie wykonuje prawomocnego wyroku. Wobec takiej postawy SFP-ZAPA zmuszone było podjąć stosowne kroki mające na celu obronę przysługujących mu praw. Działania prowadzone przez komornika pozwoliły na wyegzekwowanie już większości kwot wynikających z orzeczenia Sądu dotyczącego wyświetlania utworów w latach 2011-2013. Zaległości Cinema City za lata 2008-2010 oraz 2014-2017 są objęte oddzielnym powództwem. Zobowiązania za okres od 2018 roku zostaną objętym kolejnym pozwem. Jego złożenie jest zaplanowane na II kwartał 2021 roku.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której wielki podmiot, w tym przypadku sieć kin z zagranicznym kapitałem, próbuje wykorzystywać swoją silną pozycję, aby forsować swoją niczym nieuzasadnioną wizję rozliczeń z polskim twórcami. Cinema City przez lata sporów z SFP-ZAPA nie zdecydowało się wpłacić autorom reprezentowanym przez organizację ani złotówki. Całkowicie ignoruje nie tylko przepisy ustawowe, ale także wyroki polskich sądów. Nie wykonało prawomocnego wyroku z listopada 2020 roku, nie reaguje na wezwania komornika. Mimo całkowitej porażki swojej argumentacji nadal patrzy na polski rynek i jej uczestników z pozycji międzynarodowego giganta. Cinema City jest osamotnione w dążeniu do uzyskania preferencyjnych warunków płacenia tantiem. SFP-ZAPA niezmiennie będzie przeciwstawiało się próbom arbitralnego narzucania filmowcom krzywdzących ich zasad wynagradzania. Wyegzekwowanie od multipleksu wszystkich kwot, z którymi zalega twórcom, jest kwestią czasu – powiedział Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Scroll