Koszty inkasa w 2021 roku
ZAPA   23.04.2021

Zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 15 kwietnia 2021 roku, potrącenia na koszty inkasa zostają obniżone względem roku 2020 na większości pól eksploatacji.

Zobacz również

Rada Administracyjna SFP-ZAPA – zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi – zatwierdziła następującą wysokość potrąceń na koszty inkasa:
1) wyświetlanie – 9%;
2) nadawanie – 9,82%;
3) reemisja – 9,82%;
4) zwielokrotnianie – 10%;
5) publiczne odtwarzanie – 10%;
6) opłaty z tytułu tzw. czystych nośników – 10%;
7) udostępnianie VoD – 10%;
8) wykorzystanie zagraniczne – 10%.

Potrącenia kosztów inkasa dokonywane są przy uwzględnieniu planowanych kosztów działalności SFP-ZAPA (inkaso i repartycja) w relacji do planowanego inkasa tantiem. Wysokie wpływy w ostatnim roku oraz zrównoważone koszty prowadzonej działalności pozwoliły na kolejne obniżenie stawek potrąceń. W szczególności istotna jest obniżka stawki na przynoszących największe wpływy polach, tj. nadaniach i reemisji – do poziomu 9,82%. W przypadku wyświetlania w kinach stawki kosztów utrzymane zostają, ze względu na dokonaną już w ubiegłym roku znaczną obniżkę, na dotychczasowym poziomie - 9%.
Tegoroczne stawki potrąceń na koszty działalności są najniższymi w historii SFP-ZAPA, najniższymi ze stosowanych przez polskie organizacje zbiorowego zarządzania i jednymi z najniższych w Europie.

Znajdują one zastosowanie do kwot inkasowanych począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Scroll