Dyrektor SFP-ZAPA gościem konferencji na temat implementacji art. 18 dyrektywy o prawie autorskim
ZAPA   2.06.2021

Stowarzyszenie zrzeszające europejskie organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące twórców utworów audiowizualnych, Society of Audiovisual Authors (SAA), zaprasza na konferencję, podczas której eksperci z całej Europy odniosą się do pytań państw członkowskich i doradzą jak zapewnić twórcom godziwe wynagrodzenie. W międzynarodowym gronie prelegentów znajdzie się także Dyrektor SFP-ZAPA, Dominik Skoczek.

Zobacz również

Poniedziałek, 7 czerwca br. będzie ostatnim dniem na wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Termin ten zostanie dotrzymany przez zaledwie kilka państw członkowskich, choć w większości proces legislacyjny jest już na zaawansowanym etapie. W nielicznych krajach – takich jak Polska – prace nad implementacją przepisów jeszcze formalnie się nie rozpoczęły.  Dlatego stowarzyszenie zrzeszające europejskie organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące twórców utworów audiowizualnych, Society of Audiovisual Authors (SAA), zaprasza na konferencję, podczas której eksperci z całej Europy odniosą się do pytań państw członkowskich i doradzą jak zapewnić twórcom godziwe wynagrodzenie. Wśród poruszanych wątków dotyczących implementacji dyrektywy znajdą się m.in. powiązanie ustawowych wynagrodzeń dla twórców  ze swobodą zawierania umów, przenoszenie praw do eksploatacji utworów na producentów, zbiorowy zarząd prawami czy wpływ na branżę.

Panel ekspercki może być także okazją dla organów krajowych i prawodawców, którzy są w trakcie wdrażania dyrektywy, do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat najlepszych praktyk implementacji art. 18. Na spotkaniu eksperci przedstawią też modele prawa do ustawowego i niezbywalnego wynagrodzenia dla twórców wykonywanego przez organizacje zbiorowego zarządzania, a także wytłumaczą, dlaczego jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich stron stosunku prawnego.

W międzynarodowym gronie prelegentów znajdzie się także Dyrektor SFP-ZAPA, Dominik Skoczek.

Konferencja odbędzie się w środę, 2 czerwca, o godzinie 10:00

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować pod linkiem: bit.ly/seminiarium

Pozostali prelegenci:
Ibán García del Blanco, pochodzący z Hiszpanii wiceprzewodniczący Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego
Fred Breinersdorfer, niemiecki scenarzysta i reżyser (wystąpienie wideo)
Raquel Xalabarder, specjalista z zakresu prawa autorskiego i profesor Katedry Własności Intelektualnej Universitat Oberta de Catalunya
Séverine Dusollier, profesor prawa w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu

Scroll