Pożegnanie prof. dr hab. Elżbiety Traple
ZAPA / Dominik Skoczek wraz z Zespołem SFP-ZAPA   24.08.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. zmarła Profesor dr hab. Elżbieta Traple, adwokat, wieloletni pełnomocnik Stowarzyszenia Filmowców Polskich, współtwórczyni Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych.

Zobacz również

Elżbieta Traple była Profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim pracownikiem naukowym Katedry Prawa Cywilnego UJ, wybitną ekspertką w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej, autorką wielu cenionych publikacji dotyczących tych dziedzin. Była starszym partnerem i współzałożycielką kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Od ponad 20 lat pełniła funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury.

Była współautorką najważniejszych dla środowisk twórców aktów prawnych– m. in. ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z 2005 o kinematografii. Od ponad ćwierć wieku służyła swoją wiedzą Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Współtworzyła Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych – organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi przy SFP. Przez te wszystkie lata stale zabiegała o poszanowanie praw autorów, z pewnością ma swój istotny udział w sukcesach współczesnego polskiego kina.

Współpraca z Panią Profesor była wyjątkowa. Mogliśmy zawsze liczyć na jej wsparcie, uśmiech i życzliwe rady. Dziś żegnamy nie tylko wybitnego prawnika, ale także osobę o niezwykłej życiowej mądrości, wspaniałego człowieka, którego będzie nam już zawsze brakować.

Pani Profesor odeszła 20 sierpnia 2021 r. Rodzinie i bliskim chcielibyśmy złożyć nasze najszczersze kondolencje.


Scroll